Počítadla, OnlineMonitor

Náš web používá mnoho miniaplikací od blueboard.cz. Tato sekce se týká Počítadel a OnlineMonitorů.

 

OnlineMonitor:   modrá číslice znamená aktuální počet on-line čtenářů

Počítadla:         zelené číslice znamená počet návštěv dnes

                        bílé číslice s černým pozadím  znamená počet návštěv celkem

Vice na konci stránky

OnlineMonitor:

Návštěvy dnes:

Návštěvy celkem: